εισδοχής

Admission Information

Track your Admission Online

Εισάγετε τον αριθμό εισδοχής που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω φόρμα.
Αν δεν έχετε τον αριθμό εισαγωγής, έχετε να κάνετε online αίτηση στο Admission.Center μας. Θα πάρετε τον αριθμό εισαγωγής, το συντομότερο, όπως θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει την αίτησή σας.
For demo access to our tracking service use Admission number:"13182038"