khiav nkag

Admission Information

Track your Admission Online

Sau cov kev txais neeg kawm xov tooj koj xav taug qab nyob rau hauv daim ntawv hauv qab no.
Yog hais tias koj muaj tsis muaj kev txais neeg kawm xov tooj, koj yuav tsum ua nyob hauv internet daim ntawv thov nyob rau hauv peb Admission.Center. Koj yuav tau txais kev txais neeg kawm xov tooj kom sai li sai, raws li peb yuav mus saib thiab paub meej tias koj daim ntawv thov daim ntawv.
For demo access to our tracking service use Admission number:"13182038"