სიმღერა მიღებას

Admission Information

Track your Admission Online

შეიყვანეთ დაშვების ნომერი გსურთ აკონტროლოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა.
თუ თქვენ არ დაშვების ნომერი, თქვენ უნდა მიიღოს ონლაინ განაცხადი ჩვენს Admission.Center. თქვენ მიიღებთ დაშვების ნომერი, როგორც კი, როგორც ჩვენ შეამოწმებს და დაადასტურეთ თქვენი განაცხადის ფორმა.
For demo access to our tracking service use Admission number:"13182038"