mikurhatinê Track

Admission Information

Track your Admission Online

hejmara mikurhatinê Enter hun dixwazin ji bo wan bişopîne, di forma li jêr dagire.
Eger we tune hejmara mikurhatinê, we hene ji bo ku daxwaznameya bike li Admission.Center me. Hûn dê hejmara mikurhatinê wek şîfayê, ku em wê kontrol bike û forma serîlêdanê xwe piştrast bike.
For demo access to our tracking service use Admission number:"13182038"