ट्रयाक भर्ना

Admission Information

Track your Admission Online

यस भर्ना नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् तपाईं तलको फारममा ट्र्याक गर्न चाहन्छु.
तपाईं कुनै भर्ना नम्बर छ भने, तपाईं हाम्रो Admission.Center मा अनलाइन आवेदन गर्न छ. तपाईं बित्तिकै भर्ना नम्बर प्राप्त हुनेछ, हामी जाँच र तपाईंको आवेदन फारम पुष्टि गर्नेछ रूपमा.
For demo access to our tracking service use Admission number:"13182038"