gelitaanka Track

Admission Information

Track your Admission Online

Ku qor lambarka gelitaanka aad jeclaan lahayd si ay ula socdaan in foomka hoose.
Haddii aad leedahay lambarka oggolaanshaha lahayn, aad leedahay in la sameeyo codsiga online at our Admission.Center. Waxaad heli doontaa tiro gelitaanka sida ugu dhakhsaha badan, sida aan ku hubin doonta oo xaqiijin foomka codsiga aad.
For demo access to our tracking service use Admission number:"13182038"