pranimi Track

Admission Information

Track your Admission Online

Futni numrin e pranimit ju do të donte për të ndjekur në formularin e mëposhtëm.
Nëse ju nuk keni numrin e pranimit, ju duhet të bëni në internet aplikim në Admission.Center tonë. Ju do të merrni numrin e pranimit sa më shpejt, si ne do të kontrollojë dhe të konfirmojë formën e aplikimit.
For demo access to our tracking service use Admission number:"13182038"